Świetlica środowiskowa

Zadanie ”Wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność profilaktyczno – opiekuńczą i wychowawczą w stosunku do dzieci młodzieży – Śródmieście” jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Łowicza. Dofinansowanie zostało zakończone z dniem 31. 12. 2011 r. Od 1. 01. 2012 roku działanie świetlicy zostało zawieszone, a od 1. 02. 2012 działalność została zakończona..

Świetlica Środowiskowa powstała z inicjatywy ks. Proboszcza Wiesława Skoniecznego

Dzięki współpracy Parafii Katedralnej z Urzędem Miasta Łowicza możliwe było prowadzenie interesujących i pożytecznych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

Nad funkcjonowaniem Świetlicy czuwała Ewa Berkowska , a w ostatnim czasie  Anita Filipowicz, wspierane przez grupę wolontariuszy. Uczęszczające na  zajęcia dzieci miły możliwość ciekawego spędzenia czasu, zabawy, skorzystania z pomocy w opanowaniu materiału szkolnego czy uzupełnianiu zaległości.

Osoby zaangażowane w funkcjonowanie swietlicy pomagały swoim podopiecznym w nauce, przygotowywały posiłki, organizowały zabawy dla najmłodszych, spacery i wycieczki krajoznawcze.

Świetlica działała od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 18:00

Świetlica Środowiskowa, czyli Osada Świetlików, miała swą siedzibę w budynku parafialnym przy Katedrze.

 

Wersja strony do druku

Ogłoszenia|Aktualności|O parafii |Wspólnoty|Bazylika katedralna| Boże Ciało |Kontakt