Koło Żywego Różańca

Untitled document

"Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec."
Jan Paweł II

W naszej parafii istnieje siedemnaście Kół Żywego Różańca:

1. Bractwo Różańcowe
2. KŻR z ul. Chełmońskiego
3. KŻR z ul. Poznańskiej i Kopernika
4. KŻR z ul. Warszawskiej
5. KŻR z ul. Żwirki i Wigury
6. KŻR z Klewkowa
7. KŻR I z Popowa
8. KŻR II z Popowa  
9. KŻR III z Popowa
10. KŻR I ze Strzelcewa
11. KŻR II ze Strzelcewa
12. KŻR ze Świeryża I
13. KŻR ze Świeryża II
14. KŻR z Zabostowa Małego
15. KŻR z Zielkowic I
16. KŻR z Zielkowic II
17. KŻR z Zielkowic III

Opiekę duszpasterską na KŻR sprawuje Ks. Sylwester Łajszczak

Aktualnie Koła przechodzą reorganizacje

Każdy z członków KŻR zobowiązuje się do codziennego odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki różańca, połączonego z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. Jak wiele można wyrazić poprzez różaniec uczy nas sam Ojciec Święty pisząc w swoim Liście Apostolskim o Różańcu Świętym, iż w odmawiane „dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy”. 
Raz w miesiącu, u Zelatorki lub w wyznaczonym mieszkaniu jednej z członkiń, zbieramy się na wspólną modlitwę w różnych intencjach. Chcemy być w ten sposób pomocnikami Maryi i dawać innym świadectwo wiary.
Bierzemy również czynny udział w uroczystościach parafialnych: odpustach, procesjach liturgicznych i nabożeństwach, niosąc chorągwie.
Na Uroczystość Bożego Ciała włączamy się w przygotowanie jednego z ołtarzy procesyjnych.
Oprócz tego staramy się pomagać potrzebującym poprzez odwiedzanie chorych i samotnych, również spoza naszej rodziny różańcowej.
Pielgrzymujemy do różnych Sanktuariów, a wiele z naszych sióstr uczestniczy w Pieszej Pielgrzymce Łowickiej na Jasną Górę oraz w Pieszych Pielgrzymkach do Miedniewic i Domaniewic.

NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25 X 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASTĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM:

 1. W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 2. W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
 3. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 4. W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 5. W Uroczystość Zwiastowania (25 III)
 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII)
 7. We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X)
 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)
Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
 1. Wprowadzenie do Wspólnoty Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie wstępującego do Parafialnej Księgi Żywego Różańca i wydanie dyplomu przynależności.
 2. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. l Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
 3. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych.
 4. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 5. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej

 

Wersja strony do druku

Ogłoszenia|Aktualności|O parafii |Wspólnoty|Bazylika katedralna| Boże Ciało |Kontakt