Sakrament Małżeństwa


SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA udzielają sobie narzeczeni przed kapłanem, który w imię Chrystusa błogosławi związek.

Przyjęcie sakramentu małżeństwa powinno być poprzedzone stosownym przygotowaniem:

  • konferencje przedmałżeńskie - 10 nauk
  • spotkania w Poradni Życia Rodzinnego- 3 spotkania. 

Czas i miejsce załatwienia formalności przedślubnych: 

Ślub może zostać zawarty w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Kandydaci do małżeństwa powinni ok. 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii  tej parafii, w której ma być ślub w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, dopełnienia wszelkich formalności oraz ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej.

 

Przy formalnościach kancelaryjnych wymagane są nastepujące dokumenty:

Zaświadczenia do ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli jest to ślub konkordatowy),  dowody osobiste. (w przypadku, gdy związek cywilny jest już zawarty - akt małżeństwa)

  • Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
  • Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
  • Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy
  • Świadectwo ukończenia konferencji przedmałżeńskich.

Po spisaniu protokołu w kancelarii parafialnej, wygłaszane są zapowiedzi przedślubne zarówno w parafii  narzeczonej, jak i narzeczonego.

 

Narzeczeni są zobowiązani do dwóch spowiedzi przedślubnych.

Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu i złożenia podpisów. Należy wtedy podać również dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

W intencji nowożeńców odprawiana jest Msza św. od uczestników liturgii w terminie ustalanym w kancelarii.


powrót

Galeria