Historia

Untitled document

Jak podaje tablica fundacyjna umieszczona na ścianie katedry, pierwszy kościół na terenie Łowicza (drewniany) został ufundowany przez księcia rezydującego na Mazowszu. Było to ok. roku 1100, a świątynia otrzymała tytuł Najświętszej Maryi Panny. Można przypuszczać, że murowany kościół w stylu gotyckim wzniesiono ok. roku 1355 wraz z budową zamku arcybiskupiego. W roku 1433 arcybiskup Wojciech Jastrzębiec nadał jej tytuł kolegiaty, powołując przy niej kapitułę.

Świątynię rozbudował ok. roku 1464 prymas Jan Odrowąż ze Sprowa. Niestety, kościół uległ zniszczeniu podczas pożarów w 1515r i 1525r. Kolejną zmianą w wyglądzie świątyni było wybudowanie wież. Rozpoczęte w 1623r. prace zakończono dopiero po dwudziestu latach z powodu szerzącej się w mieście zarazy.

Jednak najpoważniejszej jak dotąd przebudowy dokonano na zlecenie prymasa Macieja Łubieńskiego w latach 1652 – 1654. Wykonawcami byli bracia Tomasz i Andrzej Poncino, którzy nadali świątyni łowickiej jej obecny kształt – trójnawowej (według wcześniejszego zamysłu) bazyliki w stylu barokowym.

W latach 1655 – 1657, w czasie potopu szwedzkiego, kolegiata została ograbiona. To, co ocalało dzięki wywiezieniu na Jasną Górę, znajduje się dziś wśród zbiorów skarbca katedralnego. Zdewastowaną przez Szwedów świątynię odnowiono i w dniu 14 października 1668r. prymas Mikołaj Prażmowski dokonał jej konsekracji pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Niewielkie przebudowy miały jeszcze miejsce w latach 1760 – 1764, a w roku 1790 wieże zostały zwieńczone nowymi hełmami zaprojektowanymi przez Bogumiła Zuga.

Działania wojenne w czasie II wojny światowej nie oszczędziły ani Łowicza, ani kolegiaty. W czasie wrześniowej Bitwy nad Bzurą ostrzał artyleryjski spowodował pożar, w wyniku którego poważnie uszkodzone zostały dach i wieże. I tym razem świątynię odrestaurowano (proces ten zapoczątkowano jeszcze w czasie okupacji niemieckiej), a wnętrze poddano konserwacji, przywracając kolegiacie jej dawne piękno.

W ostatnich latach za sprawą papieża – Polaka Jana Pawła II kolegiata łowicka dwukrotnie zyskała na znaczeniu. Po raz pierwszy w roku 1992, kiedy to Ojciec Święty bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca ustanowił ją kościołem katedralnym nowo powstałej diecezji łowickiej. Po raz drugi – w czasie VII pielgrzymki do Ojczyzny – kiedy, przebywając w katedrze łowickiej dnia 14 czerwca 1999r., Jan Paweł II nadał świątyni tytuł Bazyliki Mniejszej

 

Wersja strony do druku

Ogłoszenia|Aktualności|O parafii |Wspólnoty|Bazylika katedralna| Boże Ciało |Kontakt